Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pozýva členov a členky žiackych školských rád, ktoré pôsobia na stredných školách v Košickom kraji na jednodňové nepobytové školenie zamerané na komunikáciu a prácu v tíme členov ŽŠR.

 

Termín školenia: 13.11.2019 (od 9:00 do 13:00 hod.)

Miesto školenia: CVČ – RCM, Strojárenská 3, 04001 Košice  pozvánka