Všeobecné informácie k DŠS SŠ KSK 2019/2020


Pracovné stretnutie vedúcich družstiev a spoluorganizátorov dlhodobých športových súťaží 17.9.2019 – pozvánka fotogaléria

 

 


Všeobecné informácie k DŠS SŠ KSK 2018/2019


Dlhodobé športové súťaže stredných škôl KSK v šk. roku 2018/2019 – pokyny (1. hracie obdobie)

Pracovné stretnutie vedúcich družstiev a spoluorganizátorov dlhodobých športových súťaží 27.9.2018 – pozvánka  fotogaléria

Dlhodobé športové súťaže stredných škôl KSK v šk. roku 2018/2019 – prihláška (1. hracie obdobie)

 

Žrebovanie/Rozpis DŠS SŠ KSK 2017/2018

Basketbal dievčatá RF reg. C DŠS SŠ KSK 2017/2018 – rozpis

Basketbal dievčatá RF reg. B DŠS SŠ KSK 2017/2018 – rozpis

Basketbal dievčatá SF reg. A DŠS SŠ KSK 2017/2018 – žrebovanie

Basketbal chlapci RF reg. C DŠS SŠ KSK 2017/2018 – rozpis

Basketbal chlapci SF a RF reg. B DŠS SŠ KSK 2017/2018 – rozpis

Basketbal chlapci SF reg. A DŠS SŠ KSK 2017/2018 – žrebovanie

Florbal dievčatá SF reg. A DŠS SŠ KSK 2017/2018 – žrebovanie

Florbal chlapci SF reg. A DŠS SŠ KSK 2017/2018 – žrebovanie

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. B DŠS SŠ KSK 2017/2018 – rozpis

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2017/2018 – rozpis

STOLNÝ TENIS RF chlapci reg. B DŠS SŠ KSK 2017/2018 – rozpis

STOLNÝ TENIS RF chlapci reg. A DŠS SŠ KSK 2017/2018 – rozpis

Bedminton RF dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2017/2018 – rozpis

Bedminton RF chlapci reg. A DŠS SŠ KSK 2017/2018 – rozpis

NOHEJBAL chlapci RF reg. A DŠS SŠ KSK 2017/2018 – rozpis

NOHEJBAL ZK reg. C DŠS SŠ KSK 2017/2018 – žrebovanie

NOHEJBAL ZK reg. B DŠS SŠ KSK 2017/2018 – žrebovanie

NOHEJBAL ZK reg. A DŠS SŠ KSK 2017/2018 – žrebovanie


Propozície DŠS SŠ KSK 2017/2018


Florbal reg. A,B,C DŠS SŠ KSK 2017/2018 – propozície

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2017/2018 – propozície

STOLNÝ TENIS RF chlapci reg. A DŠS SŠ KSK 2017/2018 – propozície

Bedminton DŠS SŠ KSK reg. A 2017/2018 – propozície

NOHEJBAL reg. A,B,C DŠS SŠ KSK 2017/2018 – propozície


Základné informácie k DŠS SŠ KSK 2017/2018


Pracovné stretnutie vedúcich družstiev DŠS SŠ KSK 18.12.2017

Pracovné stretnutie vedúcich družstiev a spoluorganizátorov DŠS SŠ KSK 27.9.2017 – fotogaléria

Pracovné stretnutie vedúcich družstiev a spoluorganizátorov dlhodobých športových súťaží 27.9.2017 – pozvánka  (doc – súbor)

Pracovné stretnutie vedúcich družstiev a spoluorganizátorov dlhodobých športových súťaží 27.9.2017 – pozvánka  (pdf – súbor)

Dlhodobé športové súťaže stredných škôl KSK v šk. roku 2017/2018 – pokyny

 

Dlhodobé športové súťaže stredných škôl KSK v šk. roku 2017/2018 – prihláška (1. hracie obdobie)

Fotogaléria z odovzdávania Putovného pohára predsedu KSK 2016/2017 – Pribeník 20.9.2017

Categories: Novinky