Košický samosprávny kraj a Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pozývajú vedúcich družstiev a spoluorganizátorov dlhodobých športových súťaží na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 20.6.2019 o 11:00 hod. v priestoroch CVČ-RCM na Strojárenskej 3 v Košiciach.

Pracovné stretnutie vedúcich družstiev DŠS KSK dňa 20.6.2019 – pozvánka fotogaléria

Prehľad o spoluorganizovaní DŠS KSK v II. hracom období v šk.r. 2018/2019