Krajské kolo súťaže Pekná maďarská reč, sa uskutočnilo 05.03.2019 v priestoroch

SOŠ J. Szakkayho na Grešákovej 1 v Košiciach.

výsledková listina

Categories: Novinky