Krajské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J.C. Hronského, sa uskutočnilo 28.02.2019 v Átrium klube Mestskej časti Košice – Západ, Zuzkin park 4, Košice.

Súťaž na úrovni Košického kraja organizačne zabezpečuje CVČ na základe poverenia Okresným úradom Košice – odbor školstva so sídlom Zádielska 1, 040 78 Košice v spolupráci s Domom Matice slovenskej Košice.

Súťažilo sa v troch vekových kategóriách:
I.    Kat. 2. –  3. ročník ZŠ
II.    Kat. 4. – 5. ročník ZŠ
III.    Kat. 6. – 7. ročník ZŠ

Počet súťažiacich: 33 z 11 okresov Košického kraja   výsledková listina

Súťaž poctil svojou návštevou a ceny víťazom odovzdal starosta mestskej časti Košice – Západ Mgr. Marcel Vrchota.

IMG_0324 IMG_0335 IMG_0345 IMG_0356

 

Categories: Novinky