V dňoch 26. – 27. februára 2019 sme v našich priestoroch pokračovali so školením pre členov ŽŠR.

Školenie bolo opäť tematicky rozdelené do dvoch častí – prvý deň bol sústredený na rozvoj tímovej práce u členov ŽŠR a vysvetlenie podstaty a potreby teambuildingu a tímovosti pre efektívnu prácu v kolektíve ŽŠR.

Druhý deň školenia sa zameriaval na členov ŽŠR ako jednotlivcov.

Bol venovaný zlepšeniu ich komunikačných schopností a zručnosti

rétoricky vystupovať pred publikom. Záver školenia sa sústreďoval na teoretické informácie, týkajúce sa fungovania ŽŠR, legislatívy a na prezentáciu vlastnej

Žiackej školskej rady.

fotogaléria