V dňoch 12. – 13. februára 2019 sa v našich priestoroch uskutočnilo školenie pre členov ŽŠR, vďaka ktorému by ich práca v rámci rád mala byť o čosi efektívnejšia.

Školenie bolo tematicky rozdelené do dvoch častí – prvý deň bol vo väčšej miere sústredený na rozvoj tímovej práce u členov ŽŠR a vysvetlenie podstaty a potreby teambuildingu a tímovosti pre efektívnu prácu v kolektíve ŽŠR.

Druhý deň školenia sa viac zameriaval na členov ŽŠR ako jednotlivcov

a bol venovaný najmä zlepšeniu ich komunikačných schopností a zručnosti

rétoricky vystupovať pred publikom. Záver školenia sa sústreďoval na teoretické informácie, týkajúce sa fungovania ŽŠR a legislatívy a na prezentáciu vlastnej

Žiackej školskej rady.

fotogaléria