S blížiacim sa koncom roka prichádza pre mnohých obdobie bilancovania a hodnotenia všetkého, čo sa za uplynulý rok podarilo i nepodarilo. Ani my v CVČ – Regionálnom centre mládeže nie sme výnimkou a posledné dni roku 2018 sú pre nás najmä časom, keď uzatvárame obdobie prvého školského polroka. V školskom roku 2018/2019 sme takmer celý prvý polrok venovali aktivitám v rámci projektu s názvom „Selektuj informácie, nie ľudí! – formovanie hodnotových postojov mladých ľudí.“

Projekt bol zameraný na podporu rozvoja zručnosti mladých ľudí orientovať sa v množstve informácií, ktoré im poskytujú médiá a sociálne siete a kriticky myslieť. Okrem toho bolo našim cieľom zvýšiť citlivosť a vnímavosť mládeže k témam ako radikalizmus, diskriminácia, xenofóbia či extrémizmus. Grant, ktorý umožnil štyri mesiace realizovať množstvo aktivít v rámci tohto projektu, získalo CVČ – RCM z programu podpory MŠVVaŠ SR „Priority mládežníckej politiky“. Partnermi, ktorí boli neoddeliteľnou súčasťou projektu boli dve OZ z Košického kraja, ktoré sa venujú mladým ľuďom a práci s nimi – OZ Mladí ľudia a život zo Spišskej Novej Vsi a OZ Spolok medikov mesta Košice

Celý projekt odštartoval začiatkom októbra prvým z cyklu 4 školení zameraných na šírenie základnej osvety v oblasti ľudských práv a tolerancie medzi mladými ľuďmi s názvom „Rôzni Iní“. Prvý ľudsko-právny tréning prebehol v priestoroch nášho CVČ v Košiciach a následne putovali medzinárodne vyškolení tréneri, študenti LF UPJŠ v Košiciach zo Spolku medikov mesta Košice, v novembri do Spišskej Novej Vsi a Michaloviec a v decembri do Rožňavy. Viac ako 50 stredoškolákov tak bolo vyškolených k prevencii porušovania ľudských práv a potláčaniu prejavov intolerancie v spoločnosti.

Kým medici školili po celom Košickom kraji, študenti z celého kraja zasa prichádzali k nám na ďalšie podujatia v rámci projektu. Koncom októbra sa s odbornou lektorkou Jankou Beerovou stretli na workshope s témou mediálnej gramotnosti, aby sa naučili lepšie orientovať v informáciách a vedieť ich triediť a kriticky zhodnotiť.

V novembri sme s mladými ľuďmi strávili týždeň v škole prírode Kysak, kde sa v dvoch 3 dňových turnusoch venovali školitelia nosným témam projektu – mediálnej gramotnosti a kritickému mysleniu. Okrem toho mali účastníci pobytových školení tiež možnosť zoznámiť sa s rovesníckym vzdelávaním a čoraz populárnejším peer to peer prístupom a to rovno od tých najpovolanejších. Členovia OZ Mladí ľudia a život ukázali všetkým v Kysaku čaro toho, ako jednoducho môže fungovať vzdelávanie mladých ľudí ich rovesníkmi.

Po mediálnej gramotnosti sa nám v novembri podarilo usporiadať ďalší odborný workshop, tentoraz na tému kritické myslenie pod vedením lektora Jakuba Chihadu. Stredoškoláci sa v rámci dňa, ktorý na tomto workshope strávili u nás v centre, dozvedeli množstvo informácii o kritickom myslení ako takom, ale najmä o tom, ako ho využívať v každodennom živote a nenechať sa zmiasť obrovským množstvom informácií – často neoverených a nepravdivých, s ktorými sa neustále stretávajú.

CVČ – RCM myslelo v rámci projektu aj na skupinu mladých ľudí, s ktorými dlhodobejšie pracuje na tom, aby sa z nich v budúcnosti stali mladí lídri v pravom zmysle tohto slova. Začiatkom decembra absolvovali títo stredoškoláci z celého Košického kraja u nás víkendové školenie zamerané na nosné myšlienky projektu. Pod vedením trénera Jakuba Szepesgyörkyho tak spoznali množstvo efektívnych možností, ako zabrániť šíreniu radikalizmu a extrémizmu medzi ich rovesníkmi.

Dôležitou súčasťou života mladých ľudí sú aj dospelí, ktorí sa s nimi stretávajú v rámci voľnočasových aktivít v centrách voľného času. Projekt „Selektuj informácie, nie ľudí!“ preto myslel aj na týchto pracovníkov s mládežou, pre ktorých riaditeľka CVČ-RCM Ing. Erika Munková pripravila odborný seminár venujúci sa tomu, ako možno vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti a kritického myslenia implementovať do aktivít a pracovnej náplne centier voľného času.

Na sklonku roka sa pre mládež uskutočnil tzv. peer tréning pod taktovkou OZ Mladí ľudia a život. V súčasnosti azda neexistuje lepší spôsob, ako medzi mladými šíriť osvetu a dôležité informácie ako jednoduchý rovesnícky princíp. Skúsení peer aktivisti zo Spišskej Novej Vsi preto odovzdávali svoje know-how ďalej s cieľom, ktorý sa zhoduje s ich pracovným i životným krédom: „Spraviť svet lepšejším“.

Počas doby trvania celého projektu ho, okrem množstva už spomínaných aktivít, sprevádzala aj elektronická súťaž umeleckej tvorivosti „QUO VADIS, ČLOVEK?“ (Kam kráča tento svet?). Kreatívni mladí ľudia tak dostali možnosť vyjadriť sa umelecky k aktuálnemu dianiu v spoločnosti a vo svete. Témou súťaže bol citát indického básnika a filozofa Rabíndranátha Thákura pochádzajúci z 19. storočia: „Nesmiete odsudzovať to, čomu nerozumiete.“ Do súťaže sa zapojilo v 3 kategóriách viac než 50 mladých ľudí z Košického kraja.

Celý projekt uzavrela záverečná konferencia, na ktorej sa stretli účastníci vyššie spomínaných aktivít, partneri projektu, odborní lektori jednotlivých workshopov, pracovníci CVČ-RCM ktorí sa na projekte podieľali a tiež hostia – spisovateľ a hudobník Ján Marton a politologička pôsobiaca na Katedre politológie FF UPJŠ v Košiciach Mgr. Renáta Bzdilová, PhD. V rámci konferencie sme si všetci spolu ešte raz zhrnuli všetko, čo sa nám za posledné mesiace podarilo a mladí ľudia nám poskytli skvelú spätnú väzbu, ktorá je najväčším zadosťučinením pri našej práci.

Jeseň a začiatok zimy roku 2018 bol teda pre CVČ – Regionálne centrum mládeže poriadne nabitý množstvom nových podujatí, ktoré budú už navždy patriť do jedného balíka s názvom „Selektuj informácie, nie ľudí!“. Napriek tomu, že projekt končí, naša práca s mládežou pokračuje ďalej a rovnako ostávame v kontakte aj s našimi projektovými partnermi a všetkými odbornými lektormi, ktorých sme spoznali. Stredoškoláci z Košického kraja sa aj v roku 2019 môžu tešiť na množstvo nových príležitostí v rámci našich aktivít 🙂

Veľké poďakovanie patrí z našej strany: OZ Mladí ľudia a život, OZ Spolok medikov mesta Košice, Janke Beerovej z marketingovej a PR agentúry Lemur, Jakubovi Chihadovi a všetkým ostatným trénerom, školiteľom či pozvaným hosťom, ktorí svojou nezanedbateľnou troškou prispeli k tomu, že projekt „Selektuj informácie, nie ľudí! – formovanie hodnotových postojov mladých ľudí“ prebehol úspešne a môžeme byť naň právom hrdí.  

fotogaléria

 

Categories: Novinky