Od začiatku školského roka 2018/2019 sa naše Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže naplno venovalo projektu „Selektuj informácie, nie ľudí!“ – formovanie hodnotových postojov mladých ľudí, ktorý bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a šport SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Súčasťou tohto projektu bol aj cyklus 4 školení pre žiakov stredných škôl, ktoré boli zamerané na ľudsko-právnu tematiku a niesli názov „Rôzni ≠ Iní“.

Cieľom týchto školení bolo priniesť účastníkom informácie z oblasti ľudských práv, ich ochrany a nezastupiteľného významu. Medzinárodne vyškolení tréneri – členovia OZ Spolok medikov mesta Košice, jedného z našich projektových partnerov, sa so stredoškolákmi v 4 mestách Košického kraja rozprávali na témy ako rasizmus, extrémizmus či xenofóbia. Okrem toho sa školenia venovali aj problematike triedenia informácií a tomu, ako a prečo vznikajú v mediálnom svete hoaxy a ako ich jednoducho odhaliť.

Celý cyklus sme odštartovali v októbri v priestoroch nášho CVČ so žiakmi z Košíc a okolia, v novembri sa medici stretli najskôr so stredoškolákmi zo Spišskej Novej Vsi a koncom mesiaca aj z Michaloviec. Posledným mestom, do ktorého sme školenie priniesli bola v decembri Rožňava. Preškolených v jednej z najdôležitejších tém súčasných spoločenských vzťahov a reality tak bolo spolu viac ako 50 mladých ľudí z celého Košického kraja.

Spätná väzba od účastníkov nám potvrdila to, s čím sa pri našej práci stretávame denne – že súčasná generácia mladých ľudí od 15 do 19 rokov nie je tak apatická ani pasívna, ako si mnohí ľudia myslia. Stredoškoláci sa o tému školení „Rôzni Iní“ zaujímali naozaj aktívne, veľa vedeli a aj sa veľa nového dozvedeli a jednohlasne sa zhodli na tom, že podobné aktivity by radi absolvovali aj v budúcnosti. Pre nás, ako aj našich partnerov, to znamená jasne vytýčený smer do budúcnosti – venovať sa problematike ľudských práv intenzívne aj naďalej.

Za spoluprácu na školeniach „Rôzni Iní“ veľmi pekne ďakujeme našim partnerom: OZ Spolok medikov mesta Košice – za odborné zastrešenie školení a zabezpečenie skúsených lektorov a Klubu mladých v Spišskej Novej Vsi, Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach a Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave – za poskytnutie priestorov a potrebného vybavenia, čím umožnili, aby školenia mohli prebehnúť aj mimo mesta Košice.   

fotogaléria

Categories: Novinky