Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže získalo grant z programu podpory MŠVVaŠ SR Priority mládežníckej politiky na projekt „Selektuj informácie nie ľudí ! – Formovanie hodnotových postojov mladých ľudí„, ktorý budeme realizovať v mesiacoch September – December 2018.

Cieľ projektu :

–  podporovať rozvoj zručností mladých ľudí, aby sa vedeli orientovať v informáciách, ktoré im podsúvajú médiá a sociálne siete a vedeli kriticky myslieť.
–  zvýšiť tým citlivosť mládeže k téme radikalizmu, diskriminácie, xenofóbie, extrémizmu, prispieť k formovaniu ich postojov smerujúcim k odmietnutiu uvedených prejavov intolerancie.

Partneri projektu:

OZ Mladí ľudia a život v Spišskej Novej Vsi
Spolok medikov mesta Košice

 

Pozývame žiakov stredných škôl na ďalšie aktivity projektu, ktoré sa uskutočnia v mesiaci december:

12.12.2018  Záverečná konferencia pozvánka prihláška

 

Pozývame žiakov stredných škôl na prvé aktivity projektu, ktoré sa uskutočnia v mesiaci november:

Pobytové školenie v Kysaku

témy školenia: kritické myslenie, vzdelávanie k ľudským právam, peer vzdelávanie

12.11. – 14.11.2018  pozvánka  prihláška  súhlas dotknutej osoby

14.11. – 16.11.2018  pozvánka  prihláška  súhlas dotknutej osoby

 

Pozývame žiakov stredných škôl na prvé aktivity projektu, ktoré sa uskutočnia v mesiaci október:

22.10.2018 Workshop na tému mediálna gramotnosť, CVČ RCM Košice pozvánka  prihláška  plagát

12.10.-13.10.2018 Školenie zamerané na vzdelávanie k ĽP Rôzni ≠ iní , CVČ RCM Košice pre stredné školy z okresov KE a KS   pozvánka  prihláška  plagát

26.10. 2018 Školenie zamerané na vzdelávanie k ĽP Školenie Rôzni ≠ iní ,
Gymnázium P.J.Šafárika Rožňava, pre stredné školy okres RV pozvánka  prihláška

Categories: Novinky