Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pokračuje v realizácii
projektu „Selektuj informácie nie ľudí ! – Formovanie hodnotových postojov
mladých ľudí„ na ktorý získalo grant z programu podpory MŠVVaŠ SR Priority
mládežníckej politiky.

Pozývame žiakov stredných škôl na ďalšie aktivity projektu, ktoré sa uskutočnia v mesiaci november:

Pobytové školenie v Kysaku

témy školenia: kritické myslenie, vzdelávanie k ľudským právam, peer vzdelávanie

12.11. – 14.11.2018  pozvánka  prihláška  súhlas dotknutej osoby

14.11. – 16.11.2018  pozvánka  prihláška  súhlas dotknutej osoby

Cieľ projektu :

–  podporovať rozvoj zručností mladých ľudí, aby sa vedeli orientovať v informáciách, ktoré im podsúvajú médiá a sociálne siete a vedeli kriticky myslieť.
–  zvýšiť tým citlivosť mládeže k téme radikalizmu, diskriminácie, xenofóbie, extrémizmu, prispieť k formovaniu ich postojov smerujúcim k odmietnutiu uvedených prejavov intolerancie.

Categories: Novinky