IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zverejnil úspechy slovenských žiakov na medzinárodných predmetových olympiádach a postupových súťažiach v školskom roku 2017/2018.

Celkovo získali žiaci z medzinárodných predmetových olympiád a ďalších súťaží určených pre jednotlivcov a družstvá v školskom roku 2017/2018 2 zlaté medaily (obe za družstvá), 11 strieborných medailí (z toho jedna za družstvo), 25 bronzových medailí (z toho tri za družstvo) a 4 čestné uznania. Oproti školskému roku 2016/2017 získali žiaci o 10 medailí viac. Najúspešnejším žiakom bol Ronald Doboš (Gymnázium, Poštová 9, Košice), ktorý získal 2 zlaté a jednu striebornú medailu. Najúspešnejšou školou bolo Gymnázium, Poštová 9, Košice, ktorého žiaci získali spolu 13 medailí.

prehľad úspešných žiakov

Categories: Novinky