Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže Strojárenská 3 v Košiciach vyhlasuje medzinárodnú elektronickú súťaž umeleckej tvorivosti žiakov stredných škôl „QUO VADIS, ČLOVEK?“ (Kam kráča tento svet?)

Súťažné kategórie:
I. kat. Dvojrozmerné výtvarné práce (všetky výtvarné techniky + počítačová grafika)
II. kat. Multimediálne práce (powerpiontové prezentácie, film, hudba…)
III. kat. Literárne práce (poézia, próza)

Categories: Novinky