V mene Centra voľného času – Regionálneho centra mládeže, ktoré je aj v tomto školskom roku poverené organizáciou krajských kôl Biologickej olympiády v kategóriách A, B, C a E a v mene členov Krajskej komisie Biologickej olympiády, si vás dovoľujeme pozvať na Informačný seminár pre učiteľov, pripravujúcich žiakov na Biologickú olympiádu.

Tento seminár sa uskutoční v CVČ-RCM na Strojárenskej 3 v Košiciach v pondelok 15.10.2018 (pre kat. C + E) a v utorok 16.10.2018 (pre kat. A + B).
pozvánka     program     prihláška

Categories: Novinky