Pozývame Vás dňa 8.10.2018 o 15.30 hod. na Valné zhromaždenie rodičov detí a mládeže pravidelne navštevujúcich CVČ za účelom voľby zástupcov rodičov za člena Rady školského zariadenia – CVČ .

pozvánka

Categories: Novinky