Košický samosprávny kraj a Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pozývajú vedúcich družstiev a spoluorganizátorov dlhodobých športových súťaží na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 25.6.2018 o 10:30 hod. v priestoroch CVČ-RCM na Strojárenskej 3 v Košiciach.

Pracovné stretnutie vedúcich družstiev DŠS KSK dňa 25.6.2018 – pozvánka

fotogaléria

Prehľad o spoluorganizovaní DŠS KSK v II. hracom období v šk.r. 2017/2018

Categories: Novinky