V dňoch 14.5.-27.5.2018 sa v rámci partnerstva v projekte KA2 programu Erasmus +„Development of competences for Democratic citizenship through formal, non-formal and informal learning” uskutočnil prvý jobshadoving. Naša organizácia hostila 4 učiteľov a pracovníkov s mládežou z Ukrajiny.  V rámci dvoch týždňov strávených v našom CVČ RCM mali možnosť zapojiť sa do viacerých aktivít, ktoré sme v tom čase organizovali.

Napríklad workshop finančnej gramotnosti, environmentálny workshop, školenie Rôzni ≠ Iní.

Stretli sa s členmi žiackych školských rád, zástupcom Rady mládeže košického kraja, zástupcami Spolku medikov,  navštívili CVČ v Starej Ľubovni, ZŠ Jenisejskú v Košiciach.  Venovali sme jeden deň aktivitám a podpore žiackych školských rád, ďalší deň systému vzdelávania k ľudským právam u nás v CVČ RCM. Navštívili tiež Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v rámci podpory talentov na SŠ.

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Categories: Novinky