Dňa 7.6.2018 sa v priestoroch SOŠ Ostrovského v Košiciach  uskutočnilo vyhodnotenie Dlhodobých športových súťaží KSK a slávnostné odovzdanie cien a Putovného pohára predsedu KSK víťazom súťaží ako i odovzdanie ďakovných listov zástupcom ocenených stredných škôl.

Záštitu nad podujatím prevzal predseda Košického samosprávneho kraja Ing.Rastislav Trnka.

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, Košice  organizuje z poverenia KSK Dlhodobé  športové súťaže Košického samosprávneho kraja a Krajskú športovú olympiádu pre žiakov stredných škôl od školského roku 2008/2009.

Dlhodobé športové súťaže KSK o putovný pohár predsedu KSK sa vyhodnocujú bodovo za účasť a za umiestnenie škôl v jednotlivých športových disciplínach a v jednotlivých kolách –okresné kolo, semifinále a regionálne finále, ktoré prebiehajú od septembra do mája.

Putovný pohár predsedu KSK vyhráva škola , ktorá má najviac umiestnení spolu za všetky kolá a športové disciplíny za celý školský rok.

Do DŠS sa v školskom roku 2017/2018 zapojilo 977 družstiev stredných škôl a 7611 žiakov stredných škôl. Odohralo sa 231 turnajov v mesiacoch september 2017 – máj 2018.

Za 10 rokov sa do Dlhodobých športových sťaží KSK  zapojilo 78529 žiakov SŠ.

Putovný pohár v tomto školskom roku odovzdal predseda Košického samosprávneho kraja Gymnáziu Pavla Horova na v Michalovciach, ktoré získalo 1.miesto.

Na 2.mieste sa umiestnilo Gymnázium Poštová 9 v Košiciach a na 3.mieste Gymnázium Komenského 32 v Trebišove.

Po vyhodnotení Dlhodobých športových súťaží KSK pán predseda Košického samosprávneho kraja odovzdal ďakovné listy riaditeľom stredných škôl, ktoré s v najväčšej miere pričinili o úspešný priebeh DŠS za 10 rokov  a to konkrétne:

Gymnázium Alejová, Košice

Gymnázium P. Horova, Michalovce

Gymnázium, Park mládeže, Košice

Gymnázium, Školská, Spišská Nová Ves

Hotelová akadémia, Južná trieda, Košice

Obchodná akadémia, Watsonova, Košice

Obchodná akadémia, Rožňava

Spojená škola, Sečovce

SOŠ Ostrovského, Košice

SOŠ, Učňovská, Košice – Šaca

SOŠ obchodu a služieb, Michalovce

 
fotogaléria
 
 

 

 

 

Categories: Novinky