Po úspešnej decembrovej premiére školenia zameraného na rodovú rovnosť a problematiku sexuálnej výchovy a prevencie, sme sa spolu so Spolkom medikov mesta Košice rozhodli tento formát tréningu pre stredoškolákov zopakovať. V priestoroch nášho centra voľného času sa tak so školiteľmi – členmi SMMK, stretla koncom mája 2018 ďalšia skupina mladých ľudí, ktorá mala záujem dozvedieť sa o tejto téme niečo viac.

Školenie bolo rozdelené do dvoch dní a štyroch tematických okruhov. Účastníci sa najskôr dozvedeli niečo viac o rodovej a sexuálnej rôznorodosti v spoločnosti a o tom, aká dôležitá je pre vyspelú a fungujúcu spoločnosť rodová rovnosť. V poobedňajšom bloku prvého školiaceho dňa sa účastníci venovali problematike rodovo založeného násilia. Druhý deň školenia odštartovali školitelia témou základných ľudských práv a ich ochrany a v neposlednom rade sa stredoškoláci dozvedeli aj niečo viac o sexuálne prenosných ochoreniach a ich prevencii. Toto školenie bolo špeciálne nie len jeho pomerne citlivou témou, ale aj tým, že vďaka účasti našich partnerov z Ukrajiny, ktorí v našom centre absolvovali dvojtýždňovú stáž, nadobudlo medzinárodný rozmer.

Rovnako ako premiéra „Rôzni ≠ iní“, tak aj jeho druhé pokračovanie zožalo u účastníkov úspech, čomu sa tešia školitelia i naše CVČ v pozícii organizátora. V školskom roku 2018/2019 sa preto určite stretneme znova a už teraz sa tešíme na ďalších mladých ľudí, ktorých budeme môcť spoznať a odovzdať im myšlienku, že to, že sú ľudia rôzni ešte neznamená, že sú iní ako my 🙂

IMG_5104 IMG_5105

Tréning Vzdelávanie k ľudským právam: „RÔZNI ≠ INÍ“ – 24.5.-25.5.2018 – pozvánka

Tréning Vzdelávanie k ľudským právam: „RÔZNI ≠ INÍ“ – 24.5.-25.5.2018 – prihláška

„RÔZNI ≠ INÍ“ – plagát

 

Categories: Novinky