Krajské kolo Dejepisnej olympiády kat. A, B, C, D a E sa uskutočnilo 22.03.2018

v priestoroch Filozofickej fakulty UPJŠ na Moyzesovej 9 v Košiciach.

KK DO – výsledková listina kat. A   kat. B   kat. C   kat. D   kat. E

fotogaléria

Categories: Novinky