Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v školskom roku 2017/2018 pokračuje v školeniach pre stredoškolákov zameraných na výchovu k ľudským právam.

Pozývame Vás na aktuálne školenie:
Vzdelávanie k ľudským právam: 13.3. – 14.3. 2018 – pozvánka   prihláška

Školenie je dvojdňové a témy, ktorým sa budete na školení venovať sú: Občianske a politické práva, demokracia, xenofóbia. 

Fotogaléria zo školenia 13.3.-14-3-2018

 

Categories: Novinky