Asociácia Centier voľného času Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž pre mladých tvorivých kreatívnych ľudí.  plagát

Cieľom je navrhnúť  moderné centrum mládeže. Najkreatívnejší nápad bude ocenený. Sedemčlenná porota v zložení zástupcov ACVČSR, mladých ľudí, spolupracujúcich organizácií hodnotí kreativitu, účelovosť, reflexiu na potreby mladých ľudí, efektivitu či reálnosť aplikácie do praxe.

Uvítame:  grafické návrhy, kreslené inšpirácie, fotografické montáže, powerpointové, prezzi prezentácie a iné.

Súťažné práce zasielajte do súťaže elektronickou poštou vo formáte JPG, PDF, alebo MP4, max. veľkosť súboru do 15 MB.

Termín odoslania návrhov je do 28.2.2018 s označením mena a priezviska, emailovým a telefonickým kontaktom na adresu: acvcsr@gmail.com

 

 
Categories: Novinky