Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže je v tomto školskom roku zapojené do projektu Asociácie centier voľného času na Slovensku pod názvom „Centrum mládeže“. Tento projekt je podporený z dotácie MŠVVaŠ SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v rámci programu „PRIORITY“. Žiaci stredných škôl Košického kraja dostali v rámci tohto projektu možnosť vyjadriť svoj názor na to, ako zmodernizovať a zlepšiť činnosť centier voľného času na Slovensku.

Zadanie, ktoré účastníci workshopu dostali počas piatkového dopoludnia stráveného v našom centre bolo jednoduché – vytvoriť koncept svojho vlastného moderného centra mládeže, ktoré by napĺňalo ich ideálnu predstavu. Workshop sa niesol v príjemnej atmosfére a 13 žiakov, ktorí sa ho zúčastnili, vytvorilo naozaj inovatívne a kreatívne modely toho, v akom centre pre mladých by radi trávili svoj voľný čas. Do budúcnosti si teda z tohto workshopu i celého projektu nesieme veľký záväzok – snažiť sa o to, aby sme sa k ideálu, ktorí nám vytýčili žiaci, neustále približovali.

Fotogaléria

Moje centrum mládeže – pozvánka

Moje centrum mládeže – prihláška

Categories: Novinky