V sérii školení pre členov ŽŠR sme po úspešnej decembrovej premiére pokračovali i vo februári. V dňoch 13. a 14.2.2018 sa 16 mladých stredoškolákov zo 7 škôl Košického kraja v priestoroch CVČ – Regionálneho centra mládeže dozvedelo viac o asertivite, dôležitosti efektívnej spätnej väzby, fungovaní ŽŠR a možnostiach, ako nadviazať spoluprácu so svojimi kolegami.

Prostredníctvom metód neformálneho vzdelávania ako diskusia, workshop či rolová hra zistili členovia ŽŠR, že učiť sa dá aj inak, ako to poznajú zo školských lavíc a tento nový spôsob získavania vedomostí a zručností patrične ocenili. Druhý deň školenia obohatili svojou prítomnosťou i dvaja členovia Krajskej rady žiackych školských rád, ktorí účastníkom ponúkli možnosť spolupráce a pomocnú ruku v prípade, že ju budú potrebovať.

Okrem toho, že sa žiaci posunuli o krok ďalej ako členovia ŽŠR i po osobnostnej stránke, vytvorili spolu so školiteľkami podnetnú a veľmi príjemnú atmosféru. Z CVČ – RCM preto všetci odchádzali spokojní a plní nových podnetov a nápadov pre svoju ďalšiu činnosť.

Fotogaléria