Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v spolupráci s Krajskou komisiou pre Fyzikálnu olympiádu a ÚFV Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pripravili konzultácie pre riešiteľov Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019.

Fyzikálna olympiáda – konzultácie pre kat. B (termíny)

Fyzikálna olympiáda – konzultácie pre kat. C (termíny)

Categories: Novinky