Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry ( OSJaL) sa uskutoční dňa 7.2.2018  v priestoroch FF UPJŠ Moyzesova č.9 v Košiciach.

https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-slovakistiky-slovanskych-filologii-a-komunikacie/

 

Zoznam súťažiacich KK OSJaL – kategória A

Zoznam súťažiacich KK OSJaL – kategória B

Zoznam súťažiacich KK OSJaL – kategória C

 

Prihlášky do krajského kola OSJaL posielajte na adresu:

PaedDr. Marta Harviľaková Mikuľaková

CVČ – RCM Strojárenská 3, 040 01 Košice

marta.harvilakova@rcm.sk

Categories: Novinky