Prácu so žiackymi školskými radami považuje CVČ – RCM dlhodobo za jednu zo svojich najvyšších priorít. Pre členov ŽŠR sa každoročne usporadúva rad školení, v rámci ktorých majú možnosť získať nové informácie i zručnosti a vymeniť si skúsenosti so svojimi kolegami z iných škôl. Okrem nich ale majú ŽŠR možnosť dohodnúť si v Regionálnom centre mládeže aj tzv. „školenie na mieru“, teda s témou a zameraním, ktoré konkrétna žiacka školská rada najviac potrebuje. Jeden z takýchto personalizovaných tréningov absolvovala počas posledného novembrového týždňa i žiacka školská rada zo SZŠ Moyzesova 17 v Košiciach.

Dva dni, ktoré členovia ŽŠR strávili v priestoroch CVČ – RCM, boli zamerané na teambuildingové aktivity, ktoré im mali pomôcť lepšie sa spoznať, viac sa zohrať a zlepšiť tímovú spoluprácu. Ako bonus získali od školiteliek množstvo nových informácií a rád a spoločne si užili aj najefektívnejší prostriedok budovania tímu – veľa smiechu a zábavy. Aj vďaka tomu sa späť do školy vrátila ŽŠR plná nápadov a chuti do ďalších aktivít, pre ktorú tímová hra už viac nie je utópiou.

Ak ste členom alebo koordinátorom žiackej školskej rady a pri čítaní týchto riadkov vám zišlo na um, že niečo podobné by ste tiež chceli absolvovať – neváhajte a kontaktujte nás. Na nové výzvy a ďalších mladých ľudí s chuťou robiť niečo viac sa už teraz tešíme.

teambuilding moyzesova_foto5 teambuilding moyzesova_foto4 teambuilding moyzesova_foto2 teambuilding moyzesova_foto1