Mikuláš nám do CVČ – RCM okrem sladkej drobnosti priniesol i ďalšiu skupinu členov ŽŠR zo stredných škôl v Košickom kraji. V dňoch 5. a 6. decembra 2017 sa v našich priestoroch zúčastnili školenia, vďaka ktorému by ich práca v rámci rád mala byť opäť o čosi efektívnejšia.

Počas prvého dňa pracovali mladí ľudia na vlastnom osobnostnom rozvoji. Osvojili si najmä asertívne techniky správania sa, ktoré si vyskúšali na vlastnej koži a naučili sa poskytovať spätnú väzbu tak, aby človeka posunula vpred. Druhý deň školenia bol následne venovaný tomu, aká je realita teoretickej koncepcie žiackych školských rád. Účastníci školenia zistili, aké sú slabé i silné stránky ich rady a kde je priestor sa zlepšovať. Veľkým prínosom bola i možnosť vymeniť si skúsenosti s inými stredoškolákmi a nechať si poradiť či pomôcť od iných.

Keďže záujem o školenia pre ŽŠR je čoraz väčší – čo nás mimoriadne teší, už teraz sa tešíme na to, že si školenie zopakujeme s ďalšou kreatívnou skupinou akčných stredoškolákov vo februári 2018.

skolenie ZSR_foto 1 skolenie ZSR_foto 2 skolenie ZSR_foto 3 školenie ŽŠR