Deň študentstva, ktorým si každoročne pripomíname výročie Nežnej revolúcie na Slovensku, sa pre nás v CVČ – RCM stal skvelou príležitosťou na to, aby sme mladým ľuďom zo stredných škôl umožnili stretnúť sa, zdieľať svoje názory a konfrontovať postoje. V spolupráci s Katedrou politológie FF UPJŠ v Košiciach sme pripravili konferenciu s príznačným názvom „Demokracia si TY!“.

Po 28 rokoch od významných novembrových udalostí, za ktorými stáli práve študenti, sme si to, ako vyzerali a prečo sa odohrali pripomenuli spolu s doktorandmi z KPO FF UPJŠ v Košiciach – Mgr. Máriou Petríkovou, Mgr. Luciou Laczkó a Mgr. Tomášom Dvorským. Účastníci konferencie dostali možnosť diskutovať s politológmi nie len o Nežnej revolúcii, ale i o demokracii ako takej – o jej vzniku, súčasnom stave i výzvach do budúcnosti. V rámci workshopov si stredoškoláci zhrnuli, čo nám revolúcia dala, čo vzala a čo by do budúcnosti bolo dobré zmeniť.

Odkaz Nežnej revolúcie žijú dnešní mladí ľudia každý deň – vidno ho v slobode, rovnosti a príležitostiach, ktoré majú. Aj vďaka našej konferencii mali šancu si ho uvedomiť ešte viac a naplno oceniť všetko to, čo bolo pred rokmi len zdanlivo nedosiahnuteľným snom ich vtedajších rovesníkov.

demokracia si ty_foto 3 demokracia si ty_foto 2 Demokracia si ty - konferencia