CVČ RCM je zapojené do úspešného projektu  Asociácie centier voľného času na Slovensku s názvom „Centrum mládeže“ z programu Priority mládežníckej politiky MŠVVaŠ.

V rámci projektu sa v priestoroch CVČ RCM uskutočnil dňa 14.11.2017 workshop Moderné centrá mládeže.
Cieľom workshopu bolo zdieľanie nápadov , návrhov ako by mohli vyzerať moderné centrá mládeže. Workshopu sa zúčastnili zamestnanci centra, mladí ľudia zapojení do aktivít centra a tiež zástupca Referátu mládeže a športu Odboru školstva Ú KSK.

Na workshope mali možnosť účastníci zdieľať svoje názory v niekoľkých oblastiach:
Poslanie/cieľ (Prečo  má vôbec centrum existovať? Aký má byť účel takého centra)

Aktivity (Čo všetko sa tam má konať? Ako často? Ako dlho? Z koho iniciatívy…)

Ľudia (Kto majú byť zamestnanci? Čo majú vedieť? Ako sa majú správať? Čo majú robiť vo vzťahu k mladým ľuďom?)

Cieľové skupiny (Kto všetko si tam má nájsť „svoje miesto“? ako by mali byť štruktúrované skupiny (napr. vekové?)

Systém (Ako to tam má fungovať? Kto rozhoduje? Ako majú byť zapojení mladí? Akú majú mať zodpovednosť? Ako má byť otvorené?)

Priestor (ako to tam vyzerá? Ako vonku a vnútri? Aké má byť vybavenie k dispozícii?)

Výstupy z workshopu budú využité na ďalší rozvoj CVČ RCM.

Moderné centrá mládeže - workshop 14.11.2017IMG_3220IMG_3231IMG_3235IMG_3236IMG_3245IMG_3249

Categories: Novinky