CVČ RCM je členom dvoch medzinárodných sietí. Jedna z nich je Platform-network, medzinárodná sieť s viac ako 30 ročnou históriou zameraná na spoluprácu v rámci medzinárodnej mobility mládeže.

Tento rok sa stretli zástupcovia väčšiny členských organizácií u nás v rámci medzinárodného seminára Platform collaboration: tool for youth work development, podporeného z programu Erasmus +.   Seminára sa v dňoch 20.11.-24.11.2017  zúčastnilo 31 pracovníkov s mládežou  – z toho 27 účastníkov zo zahraničia – z krajín:  Česká republika, Belgicko, Estónsko,  Fínsko, Francúzsko, Grécko, Írsko,  Luxemburg, Liechtenstain,  Maďarsko, Nemecko,  Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Rakúsko, Taliansko, Veľká Británia, Rumunsko.

Cieľom seminára bolo posilniť profesionalitu pracovníkov s mládežou organizácií siete Platform s dôrazom na zvýšenie kvality projektov, lepšiu prípravu lídrov, využitie nových trendov v práci s mládežou pri realizácii medzinárodných projektov a efektívne hodnotenie. Zdieľať  skúsenosti, ako mladých ľudí čo najviac motivovať a inšpirovať nielen aktívne sa zúčastniť medzinárodnej mobility, ale tvoriť a realizovať vlastné projekty za podpory profesionálnych pracovníkov s mládežou, ako zodpovedne pristupovať k mládežníckej výmene a sprostredkovania informácií o mládežníckych mobilitách mladým ľuďom s dôrazom na vzdelávacie a multiplikačné rozmery mobilít.

Súčasťou seminára bolo aj hodnotenie projektov zrealizovaných v roku 2017 a návrhy projektov na rok 2018. Zo stretnutia vzišlo viac ako 30 reálnych návrhov od jednotlivých partnerov.

Na otvorenie a niektoré časti seminára prijali pozvanie aj zástupcovia Referátu mládeže a športu Odboru školstva Úradu KSK páni Michal Kolesár a Ing. Ján Lukáč, predsedníčka Asociácie CVČ na Slovensku PhDr. Marta Hanečáková a predseda Rady mládeže Košického kraja Mgr. Marián Švekuš.

IMG_3328 IMG_3346 IMG_3361 IMG_3412 IMG_3429 IMG_3442 IMG_3713 IMG_3715 IMG_3721 IMG_3733 IMG_3786 IMG_3821 IMG_3823 IMG_3825 IMG_3845 IMG_3876 IMG_3888 IMG_3920 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Categories: Novinky