Posledný októbrový víkend pokračovalo Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v spolupráci s Radou mládeže Košického kraja vo vzdelávaní členov Krajskej rady žiackych školských rád – tentokrát na tému líderstvo, teambuilding a komunikácia. Počas víkendu, stráveného v príjemnom prostredí rekreačného zariadenia Zlatá Idka, účastníci opäť o niečo zdokonalili svoj prejav a vystupovanie a dozvedeli sa viac o tom, ako byť lídrom a nie šéfom a čo robiť pre to, aby tím efektívne fungoval. Tak ako iné, ani tento tréning nebol výnimkou a niesol sa v príjemnej a pohodovej atmosfére. V nedeľu odchádzali členovia KR ŽŠR KK rovnako ako ich školitelia s množstvom nových informácií, dobrou náladou a ešte lepším pocitom z efektívne využitého času.

Po ďalšej príjemnej spolupráci s mladými aktívnymi ľuďmi nekončíme a plánujeme množstvo ďalších aktivít, ktoré im umožnia neustále sa zlepšovať, učiť sa ale aj zabávať a nadväzovať nové kontakty a priateľstvá. Je sa na čo tešiť!

 

LEADERSHIP tréning pre členov Krajskej rady žiackych školských rád Košického kraja