Stredoškolská odborná činnosť  je súťaž  zameraná na 17 odborných oblastí  (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti.

Pokyny na aktuálny 40.ročník SOČ:

SOČ v Košickom kraji – organizačno-technické zabezpečenie 2017/2018

koordinátorka KK SOČ: Mgr.Petra Horváthová, petra.horvathova@rcm.sk

Categories: Novinky