Z poverenia Okresného úradu Košice – odboru školstva Vás pozývame na poradu metodikov SOČ na stredných školách, ktorá sa bude konať

 dňa 10.10.2017 o 10.00 hod.

v Centre voľného času – Regionálnom centre mládeže, Strojárenská 3, Košice.

 40. ročník SOČ – pozvánka na poradu metodikov

Categories: Novinky