Krajská rada ŽŠR – výstup z 1. pracovného stretnutia 26.9.2017

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pozýva členov Krajskej rady žiackych školských rád Košického kraja na 1. pracovné stretnutie v školskom roku 2017/2018, ktoré sa uskutoční

dňa 26.09.2017 (utorok)9:30 hod.

v priestoroch CVČ – RCM na Strojárenskej 3 v Košiciach.

PRACOVNÉ STRETNUTIE KRAJSKEJ RADY ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD v školskom roku 2017/2018 – pozvánka

Viac informácií získate na tel. čísle 0908 645 748 – Mgr. Zuzana Nedoroščíková.