Víťazi Celoslovenskej súťaže audiovizuálnej a multimediálnej tvorby detí a mládeže
Zlatá klapka 2017 sa v dňoch 26. až 29. júna 2017 zúčastnili stáže v Televízii JOJ.       Program stáže bol zostavený zo zaujímavých aktivít, workshopov, stretnutí s televíznymi tvorcami a prehliadky štúdií.

 

 

 

 

Cenu ministra školstva získali Michal Čabai a Peter Orosz z Centra voľného času Strojárenská v Košiciach !

Mladí multimediálni tvorcovia z celého Slovenska si 23. marca 2017 v bratislavskom
Dome kultúry Zrkadlový háj prevzali ocenenia v piatom ročníku celoslovenskej
súťaže audiovizuálnej a multimediálnej tvorby detí a mládeže
Zlatá klapka 2017.
Súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
hlavným organizátorom je Základná umelecká škola (ZUŠ) Jána Albrechta
v Bratislave.

Zlatá klapka 2017 – výsledky

Zlatá klapka 2017 – zo zákulisia

V tomto ročníku bolo prihlásených spolu 131 súťažných príspevkov v celkovej dĺžke osem hodín 40 minút, ktoré vytvorilo 115 detí z celého Slovenska. Poslaním súťaže je okrem iného prispievať k ochrane žiakov pred nežiaducim vplyvom masmédií a vytvárať podmienky na zvýšenie masmediálnej gramotnosti mládeže v súlade s programom EÚ a Ministerstva kultúry SR

Zlatá klapka 2017 - Peter Orozs

Zlatá klapka 2017 - Diplom pre víťaza

 

 

Categories: Novinky