Krajské kolo súťaže v letnom aranžovaní sa uskutočnilo 14. júna 2017. Miestom konania krajského kola bolo CVČ – RCM na Strojárenskej ulici v Košiciach.

Letné aranžovanie 2016/2017 – výsledková listina z krajského kola 14.6.2017

Letné aranžovanie 2016/2017 – pozvánka na krajské kolo 14.6.2017

 

 

 

 

Categories: Novinky