Začiatkom marca 2017 vyslalo Regionálne centrum mládeže 9 mladých ľudí na medzinárodnú mládežnícku výmenu “GREENSOLUTIONS” v Poľsku. Ako názov napovedá, projekt bol zameraný na zelené riešenia pre našu planétu. Zaoberali sme sa témami ako recyklácia, znižovanie množstva odpadu, ale taktiež aj tým ako vieme znovu použiť “odpadové” materiály. Projekt zahŕňal aj výlet do Tatier, návštevy lokálneho kultúrneho centra ale aj hasičského zboru ktorý nám ukázal, ako zabraňujú prírodným nešťastiam a znečisťovaniu prírody. Slovenský tím pripravil workshop o tom, ako zodpovedne nakupovať oblečenie, tak, aby sme zabezpečili spravodlivosť pre pracovníkov v továrňach  a taktiež aby bol proces výroby oblečenia zodpovedný.  Projekt sa uskutočnil v Poronine, zúčastnilo sa ho 45 mladých ľudí zo Slovenska, Poľska, Macedónska, Talianska a Maďarska.  Lídrom slovenskej skupiny bol Jakub Szepesgyörky.

Categories: Novinky