V dňoch 19. až 21. mája 2017 prebehlo v objekte ŠvP Kysak školenie členov Krajskej rady ŽŠR Košického kraja. 

CIELE ŠKOLENIA

  • Podporiť rozvoj komunikačných zručností členov KR ŽŠR,  zefektívniť ich komunikáciu pri vyjednávaní.
  • Zoznámiť sa so spôsobmi asertívneho presadzovania práv a požiadaviek študentov.
  • Využívať tvorivé metódy riešenia problémov v tíme.
  • Formovať z členov KR ŽŠR tím, ktorý dokáže spolupracovať nielen dovnútra ale aj navonok k ŽŠR na stredných školách.
  • Prehĺbiť poznatky o úlohe ŽŠR na strednej škole a demokracie v živote študentských samospráv.
  • Vysvetliť základné princípy projektového manažmentu
  • Hľadať miesto KR ŽŠR na miestnej a regionálnej úrovni práce s mládežou

Školenie bolo jednou z podporných aktivít projektu Krajskej rady mládeže Košického kraja smerom k žiackym školským radám.