Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pokračuje v  sérii školení pre stredoškolákov zameraných na ľudské práva.

Školenie je dvojdňové.

Téma: Občianske a politické práva, demokracia, diskriminácia, rasizmus, xenofóbia. 

Modul /obsah školenia je rovnaký pre všetky termíny.

Neprihlasujte prosím žiakov len na jeden deň, školenie je vždy dvojdňové.

Termíny školení :

14.3. – 15.3.2017

Ak máte záujem o uvedené témy školení, prihláste sa najneskôr do 13.3.2017 .

30.03. – 31.03.2017

10.04. – 11.04.2017

Ak máte záujem o uvedené témy školení, prihláste sa najneskôr do 24.3.2017 .

VZDELÁVANIE K ĽUDSKÝM PRÁVAM marec, apríl 2017 – pozvánka
VZDELÁVANIE K ĽUDSKÝM PRÁVAM marec, apríl 2017 – prihláška

 

Prezencia bude v uvedených dňoch prebiehať vždy od 8.30 do 9.00 hod.

Školenie začína o 9.00 hod., s predpokladaným ukončením o 14.30 hod.

Prosíme Vás, aby účastníci/účastníčky dodržali čas príchodu a ukončenia školenia.

Všetky aktivity sa realizujú v priestoroch CVČ – RCM na Strojárenskej 3 v Košiciach.

Z každej školy sa môžu prihlásiť na jeden termín max. 2 žiaci/žiačky.

Poplatok za jeden deň školenia je na jedného žiaka/žiačku: 4 €. Poplatok sa platí v hotovosti priamo v deň začiatku školenia. Počas školenia majú účastníci zabezpečené občerstvenie a obed.

 

Prihlášku zašlite e-mailom na adresu: rcm@rcm.sk .

  • Prihlášku posielajte vo formáte .doc alebo .docx
  • Prihlášku prosíme neskenovať.
  • Kvôli zabezpečeniu obedov Vás prosíme, aby ste nám prípadnú neúčasť v každom prípade  oznámili,  najneskôr ráno deň pred školením.

Viac informácií získate na tel. čísle 055 622 38 20 – Mgr. Petra Horváthová.

 

Categories: Novinky