Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pozýva na Workshop Vzdelávanie k ľudským právam , ktorý sa uskutoční pri príležitosti Odovzdávania cien v elektronickej súťaži umeleckej tvorivosti žiakov stredných škôl  „QUO VADIS, ČLOVEK?“ (Kam kráča tento svet?), ktorý sa uskutoční

dňa 14.2.2017 o 10:00 hod.

v priestoroch CVČ RCM na Strojárenskej 3 v Košiciach.

Program :

10:00 – 10:00 Slávnostné odovzdávanie cien v elektronickej súťaži umeleckej tvorivosti žiakov stredných škôl  „QUO VADIS, ČLOVEK?“ (Kam kráča tento svet?),

10:45 – 11:45    Workshop, práca v skupinách  :

Umenie a ľudské práva

                                   CVČ RCM a vzdelávanie k ľudským právam

                                   Témy, ktoré nás nútia zamyslieť sa

11:45 – 12:00   Prestávka, občerstvenie

12:00 – 12:30    Prezentácia z workshopov

Workshop Vzdelávanie k ľudským právam 14.2.2017 – pozvánka

Workshop Vzdelávanie k ľudským právam 14.2.2017 – prihláška

Ak máte záujem o podujatie, prihláste sa najneskôr do 10.2. 2017.

Categories: Novinky