Krajské kolo súťaže v zimnom aranžovaní 2016/2017 – výsledová listina z 8.12.2016

Krajské kolo súťaže v zimnom aranžovaní 2016/2017 – pozvánka na 8.12.2016

Krajské kolá súťaží v aranžovaní – metodické pokyny na školský rok 2016/2017

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže  v spolupráci so spoločnosťou Ginka, s.r.o. v Košiciach vyhlasuje v školskom roku 2016/2017 ďalší ročník súťaže Aranžovanie. V tomto školskom roku sa uskutočnia krajské kolá v zimnom a letnom aranžovaní.

.

Categories: Novinky