S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom a známym,

že nás dňa 23. novembra 2016 navždy opustila naša kolegyňa

pani Eva Škripková.

Odišla od nás skvelá žena a obdivuhodná kolegyňa.

Prosím, venujme jej tichú spomienku. 

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude v utorok 29.11.2016 o 11:00 hod. v obradnej sieni krematória v Košiciach.

Ing. Erika Munková – riaditeľka RCM

parte_2016

Categories: Novinky