Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pozýva členov a členky žiackych školských rád na stredných školách na jednodňové školenie zamerané na rozvoj komunikačných zručností, prezentáciu, „agendu“ žiackych školských rád a demokraciu v živote žiackej školskej rady.

Školenie sa realizuje: v Rožňave – v priestoroch Obchodnej akadémie, Akademika Hronca 8

Termín školenia:  07.12.2016

Prezencia bude v uvedený deň prebiehať od 8.30 do 9.00 hod.

Školenie začína o 9.00 hod., s predpokladaným ukončením o 13.30 hod.

Prosíme Vás, aby účastníci/účastníčky dodržali čas príchodu a ukončenia školenia.

Z každej školy sa môžu prihlásiť max. 3 žiaci/žiačky.

VZDELÁVANIE K ĽUDSKÝM PRÁVAM december 2016 – pozvánka na školenie

VZDELÁVANIE K ĽUDSKÝM PRÁVAM december 2016 – prihláška na školenie

Categories: Novinky