CVČ – Regionálne centrum mládeže prijalo ponuku Rady mládeže Košického kraja spoluorganizovať konferenciu „Potenciál mládeže“. Na konferenciu sú pozývaní lídri a zástupcovia občianskych združení a organizácií pracujúcich s mládežou a pre mládež, zástupcovia študentských a žiackych rád a tiež mladí ľudia, ktorí sa zaujímajú o svoj osobnostný rozvoj.

Konferencia

Potenciál mládeže

sa uskutoční  23. novembra 2016, o 09:00 hod.

vo WOONTE, Strojárenska 3, Košice

Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 22. 11. 2016 TU

Konferenciu organizujeme v spolupráci s organizáciami:

Košický samosprávny kraj, a Regionálne centrum mládeže v Košiciach

Potenciál mládeže – pozvánka na konferenciu 23.11.2016

Categories: Novinky