Aj Ty to možeš zažiť! – fotogaléria

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže realizuje vlastný projekt s názvom „Aj Ty to môžeš zažiť“ zameraný na podporu medzinárodných vzdelávacích  a mládežníckych mobilít, ich prezentáciu a zdieľanie dobrých príkladov  s cieľom zviditeľniť medzi stredoškolskou mládežou predsedníctvo SK v Rade EÚ v roku 2016.

Pozývame žiakov stredných škôl, ktorí sa zúčastnili výmenného pobytu (alebo ho realizovali) v rámci medzinárodného projektu z programu Erasmus plus (môže to byť školský výmenný pobyt či mládežnícky projekt) alebo predchádzajúcich programov

na úvodné stretnutie a workshop, ktorý sa uskutoční

 dňa 04.11.2016 o 10:00 hod.

Prezencia bude prebiehať od 9:30 do 10:00 hod.

Stretnutie začína o 10:00 hod., s predpokladaným ukončením o 13:30 hod.

Stretnutie sa uskutoční v priestoroch CVČ – RCM na Strojárenskej 3 v Košiciach.

Z každej školy sa môžu prihlásiť max. 4 žiaci/žiačky.

„Aj Ty to môžeš zažiť“ – pozvánka na workshop

„Aj Ty to môžeš zažiť“ – prihláška na workshop

V prípade záujmu, prihláste sa najneskôr do 25.10.2016 na prihláške, ktorú Vám posielame.

Prihlášku zašlite e-mailom na adresu: rcm@rcm.sk .

  • Prihlášku posielajte vo formáte .doc alebo .docx
  • Prihlášku prosíme neskenovať.
  • Kvôli zabezpečeniu obedov Vás prosíme, aby ste nám prípadnú neúčasť v každom prípade  oznámili,  najneskôr ráno deň pred školením.

 

Viac informácií získate na tel. čísle 055 622 38 20 – Mgr. Petra Horváthová,

Ing. Erika Munková.

Categories: Novinky