V dňoch 29.8.2016 – 1.9.2016  sa uskutočnilo v ŠvP Kysak pobytové školenie pre mladých lídrov a mládežníckych lídrov, na ktorom sa stretlo 15 mladých ľudí, zanietených účastníkov a lídrov medzinárodných projektov  v zahraničí aj na Slovensku. Školenie bolo  zamerané na medzinárodné  mobility, projektový managment a mládežnícke iniciatívy. Školenie prebiehalo v angličtine so zahraničným školiteľom Marcellom Ingrassiom, čo dalo možnosť účastníkom precvičiť si angličtinu.

S veľkým záujmom sme si vypočuli príbehy a skúsenosti Dašky Gardošíkovej, Marie Frankovej a Jakuba Szepesgyörkyho, ktorí sa zúčastnili mnohých našich aktivít a  s CVČ RCM spolupracujú ako mládežnícki lídri už niekoľko rokov. Nemenej zaujímavý a pútavý bol príbeh Szabíny Nemethovej, ktorá je roky aktívna v AISEC –u v Košiciach.

Na školenie sme si pozvali aj hosťa Mgr. Henricha Hrehora, PHD z Katedry histórie filozofickej fakulty UPJŠ, ktorý nám priblížil extrémizmus a jeho prejavy z pohľadu histórie.

Spolu s účastníkmi sme sa zamerali aj na plánovanie ďalších projektov a školení , na možnosti , ktoré CVČ RCM má pre podporu mládežníckych iniciatív a spoločných projektov .

Najbližšie pobytové školenie pre našich mladých lídrov už bude vedené Jakubom a Máriou.

Categories: Novinky