Na trojdňovej Európskej konferencii mládeže sa v Kulturparku v Košiciach stretlo viac ako 200 účastníkov, hlavne mládežníc-kych delegátov z celej Európy, ďalej predstaviteľov národných ministerstiev školstva, zástupcov EK, Európskeho parlamentu či UNESCO.

K odporúčaniam z konferencie patrí aj výzva, aby vzdelávanie v štátoch EÚ zodpovedalo praktickým potrebám mladých v modernej spoločnosti a na trhu práce, a rozvíjalo ich vlastný potenciál.

CVČ – Regionálne centrum mládeže prijalo pozvanie na konferenciu. Konferencie sa zúčastnila pani riaditeľka Centra ing. Erika Munková. Zároveň naša výstavka výtvarných a fotografických prác bola venovaná dvom úspešným projektom Centra. Prvým bol projekt „Quo vadis človek ?“ a druhým „Fotografie z druhej strany“. Obidva projekty umožnili vyjadriť sa mladým ľuďom k aktuálnym otázkam ľudských práv. Špecifickým príspevkom Centra do programu konferencie bolo sprostredkovanie účasti mladých talentov z Gymnázia na Poštovej ulici a Gymnázia na Alejovej ulici v Košiciach.

Categories: Novinky