Hľadáme účastníkov na medzinárodné školenie v rámci programu  Erasmus+ s názvomPath to Social Entrepreneurship. Školenie sa uskutoční  v Orvelte, v Holandsku v termíne  od 4. do 12. augusta 2016, je určené pre mládežníckych lídrov a mládežníckych pracovníkov. Vek 18+ .

Popis projektu:
Cieľom projektu je vyškoliť pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov rozvíjať iniciatívu a podnikateľské  zručnosti mladých ľudí pomocou metodiky ‘See a Game’, teda rozvíjať svoje kompetencie pri práci s mládežou,  zvyšovanie kvality práce a posilnenie kapacity ich organizácie.

Ďalšie ciele projektu:

-Rozvoj podnikateľských zručností  mládežníckych pracovníkov vrátane výmeny skúseností podnikania mladých ľudí, implementácia iniciatív vo vlastnej komunite s rovesníkmi  využitím – metodiky ‘See a Game’,

– Rozvoj kreativity mladých ľudí a ich schopnosti riešiť problémy, podporovať pocit zodpovednosti a iniciatívy, dôvery, poznanie vlastných medzí a kreativity medzi Európskou mládežou,

-Sieťovanie  organizácií a projektov rozvojovej podnikania mladých prostredníctvom „‘See a Game’ a príležitostí, ktoré poskytuje program Erasmus+

Kontakt:  erika.munkova@rcm.sk

Categories: Novinky