Centrum pripravilo na záver roka zaujímavé podujatie. Interaktívnu výstavu fyzikálnych experimentov „Veda hrou – keď experiment prekvapí“. Jedná sa už o tradičnú výstavu, ktorá je venovaná stale iným oblastiam fyziky. Prvykrát bola táto vystava nainštalovaná v objekte Kotolňa na Strojárenskej ulici v Košiciach.  Návštevníci mali možnosť pobudnúť v zaujímavom a podnetnom priestore Kotolne. Z reakcie návštevníkov výstavy usudzujeme, že spojenie fyziky s kotolňou bolo zaujímavé.

Veda hrou – keď experiment prekvapí – plagát výstavy

Veda hrou – keď experiment prekvapí – pozvánka na výstavu

Výstava sa uskutočnila vďaka podpore:

Art Gallery – Košice

Oddelenia didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ

 

 

 

 

Categories: Novinky